Sudski vještak za područje građevinarstvo

Stalni sudski vještak je fizička osoba koja je na temelju dosadašnjeg iskustva i savjesnosti odabrana od strane suda kao specijalista za pojedino područje. Kaže se još da je sudski vještak produžena ruka suda, gdje sud traži od vještaka stručno mišljenje kako bi ono bilo uzeto kao dokaz u nekom sporu. Vještačenje, koje tada vještak provodi, je stručni nalaz i mišljenje o nekom događaju ili pojavi, a vezano je za neku specijalnost – graditeljstvo. Takvi stručni elaborati mogu služiti kao dokaz na sudu, ali mogu služiti i za sve druge stručne potrebe.
Isto tako, cilj je potaknuti razmišljanja u smjeru angažiranja sudskog vještaka za graditeljstvo ne samo onda kada je ta obveza nametnuta od nekog drugog. Ta prisila je uvijek u slučaju kada treća strana naloži njegov angažman, a to je banka koja traži hipoteku – mora se imati procjena nekretnine, sudski postupak – sud traži osiguranje dokaza, banka traži uknjiženu nekretninu – treba se provesti etažiranje itd. Djelatnost sudskog vještaka je daleko šira nego što se na prvi pogled čini. To proizlazi iz činjenice da se samim nazivom “sudski” asocira na nešto ili nekoga što treba samo ako se kojim slučajem nađemo na sudu.